Team Echtzeit-TV

Leitung

Stefan Lendl

Obmann
Technische Administration
Tel: +43 664 8451640
E-Mail: stefan.lendl@echtzeit-tv.at

Helmut Schöllenbauer

Schriftführer, Obmann-Stv., Chefredaktion
Tel: +43 650 8933285
E-Mail: h.schoellenbauer@echtzeit-tv.at

Johann Wagner

Kassier, Produktion, Redaktion Steiermark
Tel: +43 650 6164816
E-Mail: johann.wagner@echtzeit-tv.at

Redaktion Steiermark

Anton Binder

Produktionschef, Redaktion Steiermark
Tel: +43 664 435 27 79
E-Mail: anton.binder@echtzeit-tv.at

Norbert

Norbert Ortner

Fotografie, Redaktion Steiermark
Tel: +43 660 520 02 23
E-Mail: norbert.ortner@echtzeit-tv.at

Karin Feiler

Moderation, Red. Steiermark
Tel: +43 720 515 285
E-Mail: karin.feiler@echtzeit-tv.at

Josef Egger

Kamera, Redaktion Steiermark
Tel: +43 660 630 75 77
E-Mail: josef.egger@echtzeit-tv.at

Hannes Hubner

Kamera, Redaktion Steiermark
Tel: +43 720 515 285
E-Mail: hannes.hubner@echtzeit-tv.at

Peter Mischlinger

Kamera, Fotografie, Red. Stmk.
Tel: +43 676 633 96 22
E-Mail: peter.mischlinger@echtzeit-tv.at

Dr. Peter Kneißl

Historiker, Beratung, Red. Steiermark
Tel: +43 664 7955880
E-Mail: peter.kneissl@echtzeit-tv.at

Tanja Berger

Fotografie, Redaktion Steiermark
Tel: +43 720 515 285
E-Mail: tanja.berger@echtzeit-tv.at

Redaktion Kärnten

Rainer Kaufmann

Landesredakteur, Redaktion Kärnten
Tel: +43 664 181 70 61
E-Mail: rainer.kaufmann@echtzeit-tv.at